Resim Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri nelerdir?

Resim Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri nelerdir?

 • YetenekVeZekA-i
 • Bilsem Resim
 • 0 Yorum

Resim Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri

 1. Resim yetenek alanında bireysel değerlendirme sürecinde;
  1. Uygulamalar günde 2 oturum ve iki aşamada yapılacaktır. Sorular sınıf düzeyine göre farklılık göstereceğinden öğrencilerin sınıf düzeyine göre uygulama salonlarına yerleştirilmesi gerekmektedir.  
  2. 1. sınıflar için, “Okunan Hikâyeyi Görsel Olarak Tamamlama” ile birlikte “İmgesel Tasarım”
  3. 2. sınıflar için, “Okunan Kelimelerin Resimle Betimlenmesi” ile birlikte “İmgesel Tasarım”
  4. 3. sınıflar için, “Gözleme Dayalı Yetenek (Cansız Modelden Çizim) ile birlikte “İmgesel Tasarım” değerlendirmeleri yapılacaktır.  
 2. “Okunan Hikayeyi Görsel Olarak Tamamlama”, “Okunan Kelimelerin Resimle Betimlenmesi” , “İmgesel Tasarım” ve “Cansız Modelden Çizim” başlıklarının konuları Genel Müdürlüğümüz tarafından kura yöntemiyle belirlenerek uygulama günü İl Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürleri ile BİLSEM Müdürlerine  elektronik posta yolu ile gönderilecektir. Birbiriyle ilişkisiz olmak koşuluyla seçilen üç konudan öğrencinin bir kompozisyon oluşturması beklenecektir. 
 3. Uygulama kâğıtları; 35x50 ebat üzerine öğrencinin adı, soyadı, TC kimlik numarası, okulu ve aday numarasının basılı olduğu ve baskılı kısmın yapıştırılabileceği formatta hazırlanacaktır.
 4. Sanat ürününün değerlendirmesi; kompozisyon, çizgi, perspektif, oran-orantı ve yaratıcılık kriterleri çerçevesinde yapılacaktır. 
 5. Her bir üye, isimlerini görmedikleri resim kâğıtlarına birbirinden bağımsız ayrı ayrı not verecektir. Verilen notların en yüksek ve en düşük olanları silinecek ve kalan üç notun ortalaması alınarak “Aday Puanı” oluşturulacaktır.
 6. Uygulama öncesi öğrencilere puanlama cetveli hakkında açıklama yapılacaktır. Öğrencilerin dikkat etmeleri gereken hususlar üzerinde durulacaktır.
 7. İllerde oluşturulacak olan Görsel Sanatlar Komisyonunun tek bir komisyon olması esastır.
 8. Komisyon üyeleri bilim ve sanat merkezi görsel sanatlar öğretmenleri, varsa illerdeki güzel sanatlar lisesi/liseleri görsel sanatlar öğretmenleri ve Milli Eğitim Bakanlığının diğer kurumlarındaki görsel sanatlar öğretmenleri ile gerekli durumlarda üniversitelerin ilgili bölümlerindeki akademisyenler tarafından oluşturulur. Her komisyon 5 asil 2 yedek üyeden oluşacaktır.
 9. Komisyonlarda adayların birinci dereceden akrabalarının olmaması göz önünde bulundurulacaktır.
 10. Komisyon üyeleri uygulama esnasında gözetmenlik yapmayacak ancak gözetmenleri koordine amaçlı uygulama merkezlerinde görevlendirilecektir.
 11. Komisyon üyelerinin aynı salonda birlikte çalışmalarının hızlı ve bütüncül bir değerlendirme açısından önemli olduğu göz önünde bulundurulduğundan, değerlendirme sürecinde komisyon üyeleri (5 gün) görevli izinli sayılacaklardır.
 12. Komisyonun koordinasyonundan bilim ve sanat merkezi müdürü sorumlu olacaktır.
 13. Komisyon üyelerinin ve gözetmen öğretmenlerin uygulamadan 1 saat önce uygulama merkezinde olması zorunludur.
 14. Uygulama 2B kalemle, yumuşak silgi, kalem tıraş, 35x50cm basılı resim kâğıdı ile yapılacak ve malzeme teminini okullar sağlayacaktır.

Paylaş:

Yorum Yap

Yorum yapabilmek için giriş yapın veya yeni bir hesap oluşturun.
loader
Şu an canlı yayın yok

Kullanıcı Listesi

x