Leiter international performance Scale

Leiter international performance Scale

 • YetenekVeZekA-i
 • Uzman
 • 0 Yorum

Sözel olmayan ve kültürden bağımsız bir zeka testidir. Bu testin amacı, bilişsel yetenekleri ölçmek ve öğrenme güçlüğü veya dikkat eksikliği olan kişileri tanımlamaktır. Bu test, 3 ila 75 yaş arasındaki kişilere uygulanabilir.

LIPS, dört ana ölçekten oluşur: Akıl YürütmeGörsel AlgılamaDikkat ve Hafıza ve İşlem Hızı. Her ölçek, farklı becerileri değerlendiren birkaç alt ölçek içerir. Testin toplam süresi yaklaşık 90 dakikadır.

 

LIPS’in diğer alt ölçekleri şunlardır:

 • Akıl Yürütme: Bu alt ölçekte, katılımcıların problem çözmemantıksal düşünme ve soyutlama becerileri ölçülür.
 • Dikkat ve Hafıza: Bu alt ölçekte, katılımcıların dikkatkonsantrasyon ve hafıza becerileri ölçülür.
 • İşlem Hızı: Bu alt ölçekte, katılımcıların işlem hızıdikkat ve konsantrasyon becerileri ölçülür.
 •  

LIPS’in sonucu, katılımcının genel zeka puanını (GZP) verir. Bu puan, katılımcının yaşına göre standartlaştırılmış bir puan olup, ortalama 100 ve standart sapma 15’tir. Bu puan, katılımcının bilişsel yeteneklerinin diğerlerine göre nasıl olduğunu gösterir.

       Scale V-l-Matching Forms:

 • Bu, Leiter Uluslararası Performans Ölçeği (LIPS) adlı bir zeka testinin bir bölümüdür. LIPS, sözel olmayan ve kültürden bağımsız bir testtir.
 • V-l-Matching Forms, testin Görsel Algılama alt ölçeğinin bir parçasıdır. Bu bölümde, katılımcılara farklı şekillerden oluşan bir dizi form gösterilir ve bunlardan birini seçmeleri istenir.
 • Bu bölümün amacı, katılımcıların görsel dikkatayrıntı algısı ve görsel bellek becerilerini ölçmektir. Bu bölümde 20 soru vardır ve her soru için 30 saniye süre verilir.
 • Bu bölümün sonucu, katılımcının Görsel Algılama alt ölçeğinin toplam puanına katkıda bulunur. Bu puan, LIPS’in genel zeka puanını hesaplamak için kullanılır.

Bu alt ölçekteki soruların örnekleri şunlardır:

 • Hangi şekil diğerlerinden farklıdır?
 • Bu şekil hangi şekle benziyor?
 • Bu şekil hangi şekillerin birleşiminden oluşur?
 • Bu şekil hangi şeklin yarısıdır?
 • Bu şekil hangi şeklin aynısıdır? 

      V-2-Picture Completion alt ölçeği, katılımcıların görsel algılamaayrıntı algısı ve görsel bellek becerilerini ölçmek için kullanılır. Bu alt ölçekte, katılımcılara bir dizi görsel form gösterilir ve bunlardan birini tamamlamaları istenir. Bu bölümde 20 soru vardır ve her soru için 30 saniye süre verilir.

Bu alt ölçekteki soruların örnekleri şunlardır:

 • Hangi şekil eksik?
 • Bu şeklin neresi eksik?
 • Bu şeklin hangi parçası eksik?
 • Bu şeklin hangi şekle benziyor?

      Katılımcıların görsel algılamaayrıntı algısı ve görsel bellek becerilerini ölçmek için kullanılır. Bu alt ölçekte, katılımcılara bir dizi görsel form gösterilir ve bunların renklerini belirlemeleri istenir. Bu bölümde 20 soru vardır ve her soru için 30 saniye süre verilir.

     VI-I-Color-Form Test.

Katılımcıların görsel algılamaayrıntı algısı ve görsel bellek becerilerini ölçmek için kullanılır. Bu alt ölçekte, katılımcılara bir dizi görsel form gösterilir ve bunların renklerini belirlemeleri istenir. Bu bölümde 20 soru vardır ve her soru için 30 saniye süre verilir.

     VI-2-Association by Use.

     VII-I-Size Gradations.

     VII-2-Matching Two-Color Circles alt ölçeği, katılımcıların görsel algılamaayrıntı algısı ve görsel bellek becerilerini ölçmek için kullanılır. Bu alt ölçekte, katılımcılara bir dizi görsel form gösterilir ve bunların renklerini eşleştirmeleri istenir.

    VIII-i-Animal Classification Test.

Katılımcıların sınıflandırmakategorizasyon ve dikkat becerilerini ölçmek için kullanılır.

    VIII-2-Completing a Series

    IX-l-Completing a Series

    IX-2-Recognition of Age Differences.

   X-i-Matching Shades of Grays.

   X-2-M~tching Forms (Advanced).

   XI-l-Line Completion Test.

  XII-l-Matching Footprints Test

  XIII-i-Dot Estimation Test.

  XIV-i-Association on a Basis Superior to Use.

  XV-I-Opposites Test.

 XVI-I-Position Analogy Test

Kaynak: İndir

Etiketler: Leiter , LIPS ,

Paylaş:

Yorum Yap

Yorum yapabilmek için giriş yapın veya yeni bir hesap oluşturun.
loader
Şu an canlı yayın yok

Kullanıcı Listesi

x